Kids WOD

Kids WOD

Alternatywa dla nudnego WF-u.

Są to zajęcia ogólnorozwojowe dzieci kształtujące 10 podstawowych cech motorycznych :

 • Wydolność krążeniowo-oddechowa
 • Wytrzymałość
 • Siła
 • Gibkość
 • Moc
 • Szybkość
 • Zwinność
 • Koordynacja
 • Precyzja, celność

Sport jest niezmiernie ważnym elementem pomagającym w prawidłowym rozwoju każdego małego człowieka, kształtuje nie tylko wzorowe nawyki ruchowe, ale również uczy pracy w grupie, koleżeństwa, dyscypliny i zdrowej rywalizacji. Skupiamy się głównie na gimnastyce i ćwiczeniach kondycyjnych które są wplatane jako elementy podczas różnego rodzaju gier, zabaw.

Właśnie na tym bazujemy prowadząc treningi dla naszych milusińskich.

Korzyści
 • zajęcia w charakterze zabawy
 • nauka współzawodnictwa
 • korekta wad postawy
 • innowacyjne podejście do sportu
Zapisz się

Galeria