Słowniczek

Nie za bardzo wiesz o co nam chodzi?

Poniższe zestawienie ci wszystko wyjaśni i pozwoli brać udział w ćwiczeniach na całym świecie. Niezależnie gdzie będziesz trenerzy zawsze tak samo będą nazywać ćwiczenia.

AMRAP
as many rounds/reps as possible – maksymalna liczba rund/powtórzeń możliwych do wykonania w określonym czasie

Buy In
wkupienie – element do wykonania na początku treningu

Buy Out
wykupienie – element do wykonania na koniec treningu

Chipper
trening, w którym wszystkie elementy wykonywane są tylko raz (w przeciwieństwie do RFT)

EMOM
every minute on the minute – każda minuta na minutę – w ciągu minuty wykonujemy zadanie – określone ćwiczenie/a i ilość powtórzeń. Jeśli skończymy swoje zadanie przed upływem danej minuty – odpoczywamy do końca tej minuty

FT
for time – wykonanie określonego ćwiczenia w wyznaczonej liczbie powtórzeń możliwie jak najszybciej

RFT
rounds for time – określona liczba rund do wykonania na czas

Tabata
zestaw dowolnych ćwiczeń wykonywanych w następującym schemacie: 8 rund: 20 sekund pracy, 10 sekund odpoczynku.

WOD
Workout of The Day – trening dnia

Alternating
ze zmianą – na przykład ręki przy każdym powtórzeniu rwania kettlebell lub nogi przy przysiadzie na jednej nodze – pistols

G
gymnastics – ćwiczenia gimnastyczne z ciężarem własnego ciała

MetCon
metabolic conditioning – trening metaboliczno-kondycyjny, oparty o trening interwałowy lub cardio, zawierający elementy lekkiej atletyki, gimnastyki, pływania, wiosłowania

W
weightlifting – ćwiczenia z wykorzystaniem oporu zewnętrznego

Benchmark
jest to WOD sprawdzający Twoją sprawność, z góry ustalone zestawy ćwiczeń, takie same na całym świecie

No Rep
niezaliczone powtórzenie, wykonane poza wyznaczonymi standardami

PR
personal record – osobisty rekord

Rep
repetition – powtórzenie

RM
repetition maximum – powtórzenie wykonane z maksymalnym obciążeniem

Rx’d
as prescribed – WOD w wersji oryginalnej, bez skalowania

Set
seria

SCALED
skalowanie – dostosowywanie treningu do możliwości ćwiczącego

TC
time cap – limit czasowy

UB
unbroken – określone liczba powtórzeń wykonana bez przerwy

HR
hand release – oderwaniem dłoni od podłogi, np. hr push ups / hr burpee

CFT
CrossFit Total – suma “maxów” squat, press i deadlift

TnG
Touch and Go – wykonanie ruchu bez odkładania np. sztangi na ziemie

ATG
Ass to Grass/Ground – tyłek do ziemi 😉

Rest Day
dzień odpoczynku

Box
crossfitowa siłownia

Bar
drążek

Barbell
sztanga

GHD
Glute Ham Developer – przyrząd do wykonywania brzuszków oraz wyprostów tułowia

BW
Body Weight – waga ciała

Bumper
obciążenie/talerze na sztangę odporne na rzucanie

KB
Kettle Bell – odważniki kulowe

Medicine ball
piłka lekarska

Slam ball
piłka z piaskiem, do uderzeń w ziemię

Rack
klatka do ćwiczeń

SU
single unders – pojedyncze skoki na skakance

DU
double unders – podwójne skoki na skakance

Triple Unders
potrójne skoki na skakance

Row
wiosłowanie na ergometrze wioślarskim

Run
bieganie

AAB
Assault Air bike – rower

Shuttle run
bieg wahadłowy

Air Squat
przysiad bez oporu zewnętrznego

Barbell Step-up
wejścia na skrzynię ze sztangą trzymaną na barkach

Box Jump
wskok na skrzynię

Burpee
wyrzut nóg w podporze i wyskok w górę

C2B
Chest to Bar – podciągnięcie z dotknięciem klatką piersiową do drążka

Dip Box / Ring
pompka na skrzyni / kołach gimnastycznych

Handstand
stanie na rękach

HSPU
Handstand Push-up – pompka w staniu na rękach

Handstand Walk
chodzenie na rękach

K2E
Knees to Elbow – przyciąganie kolan do łokci w zwisie na drążku

Lunge / Front Rack Lunge / Overhead Lunge
wykroki / wykroki ze sztangą na klatce piersiowej / wykroki ze sztangą trzymaną nad głową

Muscle-up Bar / Ring
wspieranie ciągiem na drążku / kołach gimnastycznych

Pistol
przysiad na jednej nodze

Pull-up
podciągnięcie na drążku

Push-up / Push-up Hand Release
pompka / pompka z oderwaniem dłoni

Rope Climb
wspinanie się po linie

Sit-up
skłon tułowia w przód z leżenia do siadu

T2B
Toes to Bar – przyciąganie stóp do drążka w zwisie na drążku

Wall Climb
wspinanie nogami na ścianę do stania na rękach

American (USA) Kettlebell (KB) Swing
wymach kettlebell nad głowę

Back Squat
przysiad ze sztangą trzymaną na plecach

Bench Press
wyciskanie sztangi w leżeniu na ławce poziomej

Clean
zarzut sztangi do przysiadu

C&J
Clean and Jerk – podrzut

Cluster
zarzut do przysiadu do wyciskopodrzutu

DL
Deadlift – martwy ciąg

FS
Front Squat – przysiad ze sztangą trzymaną na klatce piersiowej

Goblet Squat
przysiad z kettlebell trzymanym na klatce piersiowej

Hang Clean
zarzut ze zwisu

Hang Snatch
rwanie ze zwisu

MedBall Clean
zarzut piłką lekarską

OHS
Overhead Squat – przysiad ze sztangą trzymaną nad głową, tzw. przysiad rwaniowy

Power Clean
zarzut do ćwierćprzysiadu lub półprzysiadu

Power Snatch
rwanie na ćwierćprzysiad lub półprzysiad

Russian (RUS) Kettlebell (KB) Swing
wymach kettlebell do wysokości barków

Shoulder Press / Push Press / Push Jerk
wyciskanie sztangi z klatki piersiowej stojąc

SN
Snatch – rwanie

SDHP
Sumo Deadlift High Pull – martwy ciąg sumo z uniesieniem sztangi do brody

Squat Clean
zarzut sztangi do przysiadu

Squat Snatch
rwanie na przysiad

Thruster
przysiad ze sztangą trzymaną na klatce piersiowej połączony z wyciśnięciem sztangi nad głowę

TGU
Turkish get-up – tureckie powstanie – wstawanie z leżenia do pozycji stojącej z kettlebell trzymanym na wyprostowanej ręce

Wall Ball shot
wyrzut piłki z przysiadu do celu